PLAN  B STEDENBOUW   <   >
english
Fries Dorp of stad. Op die manier wordt de GRENSSTAD een verzameling Friese Bouwstijlen en Monumenten. We denken aan het Gemaal van Echten, de Waag van Makkum, de Brandaris of een Lemmerse Visserwoning die als nieuwe buren deze stad zullen maken.

bouwen
De ontwikkeling van deze stad kent noch maat, noch verplichtingen. Het
idee is dat een aantal steden of dorpen zich opwerpen als Pioniers en zo het geloof bij andere steden losweken. Zoals iedere nederzetting, stad of dorp zal GRENSSTAD dus ook klein beginnen, maar een Friese stad met ambitie wil niet achterblijven en zal al vlug zijn ambitie wil niet achterblijven en zal al vlug zijn steentje bijdragen. Geen scheur of mankement zal onopgelost blijven !

Woord en Beeld
Vandaar onder andere de keuze voor katoenen huizen. Deze zijn makkelijk te realiseren en na iedere editie in een kist te transporteren. Anderzijds is het programma dat aan deze tijdelijke stad invulling zal geven de sleutel tot groeiend succes.

Het programma van de stad draagt De Taal, Het Woord en Beeld hoog in het vaandel. Het is niet van de lucht te stellen dat De Friese taal de grote trots is. Dit gekoppeld met de Nederlandse Taal en de beeldtaal van Film en fotografie krijgen we een katalysator
succes zal GRENSSTAD niet alleen met grote letters in ieders culturele agenda komen te staan, maar zal er ook een wedloop ontstaan tussen grenssteden om de volgende editie binnen te halen. De “Blauwe Stad” zal een onderwerp worden, een thema of een doel, die Friesland Cultureel op de wereldkaart zal plaatsen.

bv

groei
filmset

van een nieuwe Kenniseconomie, die de GRENSSTAD als broedplaats heeft. Gedurende drie maand, worden er boeken geschreven en gelezen of voorgelezen; Krijgen we er theater en wordt er theater gemaakt; Ontstaan er bibliotheken en worden en er ook boeken verkocht; Verder zullen schrijvers, kunstenaars en regisseurs in deze blauwe wereld neerdalen.

Competitie
Ieder jaar opnieuw zal GRENSSTAD een enorme boost zijn in het cultureel landschap. Het zal ook ongetwijfeld het onderwijs in zijn kielzog op sleeptouw nemen. Door zijn groeiend
Visserswoningvouwwagen
Visserswoningvouwwagen is een bakbrommer, met een bak als bedstede en een visserswoning die openklapt als vouwwagen. Als voorbode van GRENSSTAD rijdt deze Visserswoningvouwwagen vanaf de zomer van 2012 langs de grenzen van Friesland en zal her en der onderdak verschaffen aan denkers en bedenkers; filosofen, schrijvers, tekenaars en andere boodschappers van woord en beeld. Hij is verder voorzien van een kachel-, kook-, was- en toiletdeel, een tafel en meerdere stoelen zodat je geïnteresseerden onderweg kan informeren.
bouwwagen
grenswoning