PLAN  B STEDENBOUW   <   >
english
wachtgronden
“De Stinzen” zijn de dorp- en stadhuizen en de bouwstenen waarmee ieder dorp of stad zijn culturele belangen binnen deze culturele stad verdedigt. Aan allen dezelfde vraag: Hoe willen de deelnemende dorpen en steden zich als stad of dorp van WOORD en, of BEELD profileren. Het is dus niet alleen de vertegenwoordiging binnen de muren van Grensstad maar de invulling die van belang is, gekoppeld aan het vereningingsleven, schoolsystemen, filmhuizen, stadsdichters of dorpsfotografen en nog belangrijker hoe kunnen deze elementen een nieuwe economie genereren. // vervolg